thumb

Què és la Taverna d’El Foment?

La Taverna és un dels espais dins de la branca gastronòmica d’El Foment: un projecte culinari enfocat en treballar amb productes de la terra i amb proveïdors locals que utilitzin l’etiquetatge en català. 

A més, la Taverna vol ser una plataforma de difusió de coneixement de la cultura i la tradició dels Països Catalans, dels productes i dels seus proveïdors, que tenen cura de la qualitat i excel·lència de tot el que fan.

Llegir més
El Foment