thumb

ADULTS

ADULTS (+ de 18 anys)

Oferim una proposta de tallers anuals amb la voluntat de donar a conèixer diferents expressions de cultura popular en l’àmbit de la dansa, la glosa i la cançó d’arrel tradicional.

L’activitat educativa es durà a terme en grups reduïts, en aules ben condicionades i amb professionals vocacionals i pedagògicament qualificats que faran que venir a El Foment sigui una experiència ben agradable i reconfortant.